Szolgáltatásaink

Programba
kerülés menete
és finanszírozás

Azon betegeknek van lehetőségük az otthon lélegezgetési programunkba bekerülni, akik ezt igénylik és az orvosok szerint állapotuk is lehetővé teszi azt. Az igénylés mellett a beteg családja vállalja az otthoni gondozást és a szükséges körülmények megteremtését, a kezelőorvos és az ellátó intézmény pedig biztosítani tudja a beteg rendszeres és időszakos otthoni ellátását, távoli szakmai felügyeletét.

Mit kell tudni az otthoni lélegeztetés finanszírozásáról és szolgáltatásunkról?

Az otthoni lélegeztetés finanszírozását az 519/2013 (XII.30.) Korm. rendelet által módosított, 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet 48/A § bekezdése tartalmazza.
2014 óta van lehetőség az otthonlélegeztetett betegek ellátásának finanszírozására. A szakmai kritériumok nem változtak, de az intézmények felelőssége és döntési köre megnövekedett. A bérelhető készülékek listáját (letölthető weboldalunkról-hivatkozás) és az egységes szerződéses formákat kidolgoztuk. Természetesen, mivel kétoldalú szerződésekről van szó, azokat adott esetekben a helyi igényeknek megfelelően módosítjuk. A Bérleti és Szolgáltatási Szerződésünket adott betegre véglegesen a komfortos készülékek ismeretében készítjük el. Az finanszírozási rendszer lehetővé teszi a betegek részére a második gép bérlésének lehetőségét, mely fokozza a beteg biztonságát. Erre az esetre kérje egyedi ajánlatunkat!

Teendők otthoni lélegeztetésre alkalmas betegnél

Programba kerülés menete: kb. 1 hét -1,5 hó közötti

Közfinanszírozott ellátás, otthoni ellátásban részesülő betegeknél az Intézet finanszírozása jelenleg napi 23. 520,- Ft, azaz egy 30 napos hónapban 705 600,- Ft

7/24 órás ügyeleti elérhetőség várhatóan technikai problémákkal kapcsolatban adódóan

Az intézet által kiválasztott gépekhez tartozó alkatrészeket, ezek karbantartását és rendeltetésszerű használatából adódó javítását Cégünk biztosítja

A szerződésben szereplő gépek működéséhez közvetlen szükséges eszközöket biztosítjuk: tartályok, szívócsövek, légzőkörök

A közvetlen betegellátáshoz szükséges egyszerhasználatos eszközöket (leszívó katéter, katéter, tracheakanül, stb.) az Intézetnek kell biztosítania

1.

Hozzátartozói kérelem az otthoni lélegeztetéshez.

Jóváhagyás kérése az Egészségügyi Szakmai Kollégium Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tagozatától.

Engedélyező: Grémium elnöke

Kérelemhez csatolandó:

 • hozzátartozói kérelem az otthoni lélegeztetéshez
 • kórrajz kivonat, vagy zárójelentés, vizsgálati eredmények
 • kórházi befogadó nyilatkozat és vállalási nyilatkozat az otthoni ellenőrző vizsgálatok elvégzéséről

2.

Cégünk értesítése a betegről

3.

Adatkérő lap küldése az Intézet felé, ami az Intézet, a beteg és a gondozó alapadatait és a beteg ellátásának vállalását tartalmazza.

4.

Adatkérő lap visszaküldése Cégünk felé.

5.

Bérelhető készülékek listáját tartalmazó szolgáltatói szerződés megküldése és egyeztetése az Intézettel, a szakmai felügyeletet vállaló orvos megnevezésével.

6.

Nyilatkozatok beszerzése.

(Intézeti megfontolás alapján) a bizton ságos beteg­ellátás érdekében, hogy tudomásul vették, hogy otthon lélegeztetett beteg van:

 • orvosi igazolás kiállítása az áramszolgáltató felé
 • OMSZ, háziorvos értesítése
 • Területi ügyeletértesítése
 • ÁNTSZ: környezettanulmány kérése

A mindenkori elfogadott szakmai kollégium irányelvek szerinti további dokumentumok

Hazabocsájtás feltételeinek biztosítása:

 • beteg ellátásához szükséges egyéb eszkö­zök szükség szerinti beszerzése, bérlése (speciális ágy, antidecubitor matrac)
 • Közmű szolgáltatók védett fogyasztóvá minősítés
 • Mentők, háziorvos értesítése otthon lélegeztetett betegről.

7.

Kétoldalú Szolgáltatói szerződés megkötése.

8.

Finanszírozási szerződés kötése kapacitásbővítésre a NEAK területileg illetékes Igazgatóságával.

9.

Szerződésben vállalt és egyéb térítésmentesen adott eszközök (lélegeztető ballon, kézi szívó) biztosítása a beteg részére. A hazabocsájtó Intézet osztályán oktatási jegyzőkönyv kitöltése és aláírása a Szerződő felek (Intézet, Hozzátartozó, H.S.-medplan Kft) részéről.

10.

Hazabocsájtás utáni kapcsolatfelvétel lehetőségei:

 • Önkormányzat Szociális Osztály
 • Otthonápolási Szolgálatok

Igénybe vehető szolgáltatásaink

Legfőbb célunk, olyan szolgáltatást nyújtani, melynek segítségével a betegek biztonságban érezthetik magukat szeretteik környezetében, otthonukban illetve a leterhelt kórházi osztályok, ellátó személyzet tehermentesítése.

Lélegeztetés

Lélegeztetőgépeink könnyen kezelhetőek és sokoldalúak. A kezelőorvossal a beteg állapotának igényei szerint kiválasztjuk a legalkalmasabb készüléket. Ezek a készülékek alkalmasak gyermekek és felnőttek páciensek részére, valamint invazív és noninvazív lélegzetetésre egyaránt. A gépekhez csatlakoztatható oxigénpalack, vagy oxigénkoncentrátor, azon betegek számára, akiknek a környezeti levegőnél magasabb oxigén igényük van. Különböző légzőköröket, filtereket , a párásító rendszert, motoros szívó készüléket, külső akkumulátort, gyógyszer porlasztót és hordtáskát is tudunk biztosítani.

Köhögtetés

Az EO-70 (ref EO70) egy olyan váladék eltávolító eszköz (SMD – Secretion Management Device), melyet azoknak a pácienseknek fejlesztettek ki, akik nem képesek önállóan, hatékonyan eltávolítani a légúti váladékot. A készülék lehetőséget ad a kezelőorvosnak kétféle kezelési mód közül választani, melyek egyaránt alkalmazhatóak felnőtteknél és gyermekeknél (5kg<) is. Egyaránt hatásos invazív és nem invazív módon lélegeztetett, valamint nem lélegeztetett betegek esetén is. A köhögtetőgép használható arcmaszkkal, illetve csutorával/szájrésszel vagy pedig a beteg endotrachealis vagy tracheostomiás tubusához illeszthető adapterrel.

Monitorizálás

A LifeSense II kapnográfban és pulzoximéterben a PureSAT SpO2 és a Nonin Medical által kifejlesztett, mellékáramú EtCO2 mérő technológia található, amely intubált és nem intubált páciensek ellenőrzésekor széles határok közötti beállításokat tesz lehetővé. A LifeSense II könnyen használható, pontos, gazdaságosan üzemeltethető készülék.

Nonin és EDAN pulzoximéter érzékelők ujjvégi, valamint különféle, bőrre ragasztható érzékelők egyszer használatos, illetve hagyományos kivitelben egyaránt. Újszülöttektől felnőttekig minden méretben.